Exclusive Offers From Our Partners

View Deals

aja9001

Name

aja9001

User Details

AJA Việt Nam thuộc hệ thống chi nhánh của AJA Europe được ủy quyền đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 với công nhận UKAS – Cơ quan Công nhận Vương quốc Anh – một trong những tổ chức công nhận uy tín nhất thế giới hiện nay.

 

http://ajavietnam.vn/chung-nhan-he-thong-quan-ly/iso-9001/

http://ajavietnam.vn/chung-nhan-he-thong-quan-ly/iso-22000/

http://ajavietnam.vn/chung-nhan-he-thong-quan-ly/iso-14001/

http://ajavietnam.vn/chung-nhan-he-thong-quan-ly/

http://ajavietnam.vn/

Terms of use and privacy

I agree to the terms of use and privacy

Whether you’re a newbie traveller looking for help or a backpacking veteran with words of wisdom to share, our community is waiting for you.

Join the Community
[contact-form-7 id="4" title="Contact form 1"]