Exclusive Offers From Our Partners

View Deals

TQC Trung tâm

Name

TQC Trung tâm

User Details

(chứng nhận iso)
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC là tổ chức khoa học công nghệ với năng lực chuyên môn và đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực giúp triển khai các dịch vụ: chứng nhận hệ thống quản lý (iso 9001, iso 22000, iso 14001, iso 45001…), chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, chứng nhận hợp quy sản phẩm, chứng nhận vietgap,….

 

http://tqc.vn/

http://tqc.vn/chung-nhan-iso-9001-2015.htm

http://tqc.vn/chung-nhan-iso-22000.htm

http://tqc.vn/chung-nhan-iso-13485.htm

http://tqc.vn/phan-loai-trang-thiet-bi-y-te-va-vat-tu-y-te.htm

Terms of use and privacy

I agree to the terms of use and privacy

Whether you’re a newbie traveller looking for help or a backpacking veteran with words of wisdom to share, our community is waiting for you.

Join the Community
[contact-form-7 id="4" title="Contact form 1"]